NADPRZEWODNICTWO

Niezwykłe właściwości nadprzewodników sprawiają, że są one bardzo atrakcyjnym materiałem dla wykorzystania w wielu dziedzinach życia, w tym także w sektorze energetycznym. Zastosowanie elementów nadprzewodzących pozwala na tworzenie urządzeń energetycznych o parametrach niemożliwych do osiągnięcia przy stosowaniu klasycznych materiałów.

Cechy nadprzewodników

Szczególna cecha nadprzewodników, jaką jest całkowity zanik oporu elektrycznego w pewnych ściśle określonych warunkach, oznacza eliminację strat energii na wydzielenie ciepła w trakcie przepływu prądu, a co za tym idzie - zmniejszenie zużycia energii przez urządzenia zbudowane z nadprzewodników lub zwiększenie ich sprawności i wydajności przy zachowaniu określonego poziomu mocy.

Wykorzystanie nadprzewodników

Gwałtowny wzrost rezystancji materiałów nadprzewodnikowych przy przekroczeniu wartości krytycznej prądu pozwala na wykorzystanie ich do budowy ograniczników prądów zwarciowych w sieciach elektromagnetycznych. Stanowią one doskonałą ochronę przed zagrożeniami wynikającymi ze zwarć wielkoprądowych. Nadprzewodnikowe ograniczniki prądu nie wpływają na przepływ prądu w czasie normalnej pracy sieci, a po zadziałaniu natychmiast powracają do pracy bez jakichkolwiek dodatkowych działań.

Jedną z właściwości nadprzewodników jest ich diamagnetyzm. Cecha ta pozwala na budowę bardziej wydajnych elektromagnesów. Uzyskiwane przez zastosowanie materiału nadprzewodnikowego pole magnetyczne jest silniejsze, natomiast cewki nadprzewodzące pozwalają na zmniejszenie strat energii.

ZAKRES USŁUG

Nawijanie cewek

Projektowanie

Testowanie

Montaż układów SC

Dystrybucja

Nadprzewodniki HTS

Chcąc urozmaicić naszą ofertę, pragniemy wprowadzić do naszej oferty nadprzewodniki wysokotemperaturowe (HTS). HTS to materiały ceramiczne, które pozwalają na przewodzenie wyższych wartości prądu w relatywnie małych taśmach prądowych. Największą zaletą tych materiałów jest ich temperatura krytyczna wynosząca około 77K, co pozwala na zastosowanie taniego i popularnego ciekłego azotu LN2 jako czynnika kriogenicznego.

Nadprzewodniki LTS

MgB2
MgB2 czyli di borek magnezu jest ceramicznym nadprzewodnikiem zaliczanym do grupy nadprzewodników niskotemperaturowych. Mimo że, jest materiałem ceramicznym, produkowany jest w postaci drutu i można go wykorzystać jak normalny nadprzewodnik LTS.
Nb3Sn
Nadprzewodnik niob-cyna jest nadprzewodnikiem sprawdzającym się w urządzeniach gdzie występują wysokie pola magnetyczne oraz wymagany jest mały rozmiar filamentu. Jest lepszym zamiennikiem nadprzewodnika niob –tytan (NbTi), ze względu na niższą cenę oraz wyższą temperaturę krytyczną (14K).

SMES

SMES – nadprzewodnikowy magazyn energii. Jest to nowatorskie zastosowanie technologii nadprzewodnikowej w celu magazynowania energii w polu magnetycznym. Zasada działania SMES’a polega na wykorzystaniu nadprzewodnika, który nie generuje strat w układzie. Prąd płynący w cewce generuje pole magnetyczne, a pole samo w sobie jest formą energii która jest przechowywana.

NOPZ

Zwarcie
Prądy zwarciowe są niebezpieczne dla instalacji elektrycznych. Wystąpienie zwarcia w sieci może powodować poważne uszkadzanie urządzeń sieci elektrycznych poprzez dynamiczne zwiększenie temperatury wynikający z nagłego skoku natężenia prądu. Dodatkowo zmiany termiczne, towarzyszące zwarciu, powodują w liniach energetycznych szybsze starzenie się izolacji, co skutkuje zmniejszoną żywotnością instalacji i koniecznością częstszego serwisowania
Metody przeciwdziałania
Obecnie jest wiele metod stosowanych do ograniczania prądu zwarciowego. Wyróżniamy dwie metody, czynne oraz bierne. Polegają one na dobraniu odpowiednich komponentów zabezpieczających lub manipulowaniu parametrami prądu, co jednak przekłada się na znaczne straty mocy.