CZUJNIKI TVO

Czujniki rezystancyjne TVO przeznaczone są do rutynowych pomiarów temperatur kriogenicznych, szczególnie w obecności wysokich pól magnetycznych. Są one zamknięte w obudowie ceramicznej.

ZALETY CZUJNIKÓW TEMPERATURY TVO

Czujniki rezystancyjne TVO mają wiele zalet, między innymi:

> Wysoka stabilność długookresowa
> Wysoka rozdzielczość pomiarów >400 Ω/K
> Znikomy wpływ pola magnetycznego oraz promieniowania na pomiar
> Szeroki zakres pomiarowy od 3.8 K do 300 K

Czujniki wzorcowane są przy użyciu metody porównawczej, wyniki wzorcowania odnoszone są do państwowego wzorca jednostki miary temperatury utrzymywanego w GUM poprzez zastosowanie germanowego czujnika termometru rezystancyjnego. To co wyróżnia nasz produkt, to nowatorska metoda pomiarowa, która pozwala na zebranie charakterystyki temperaturowo rezystancyjnej czujnika w całym zakresie wzorcowania, co daje rozdzielczość pomiaru poniżej 40mK.

Parametry techniczne czujników TVO

Parametry czujników
Zakres pracy3.8 K - 300 K
Rezystancja w temperaturze 300 K850 Ω - 1000 Ω
Rezystancja 3.8 K2800 Ω - 4500 Ω
Stabilność<0.5%/10 lat
Wymiary1.3 mm x 2.5 mm x 8 mm
Wpływ obecności pola magnetycznego na pomiar
Temperatura, KIndukcja magnetycznaBłąd pomiaru ΔT/T, %
4.220.4-1
30.8-2
62.8-6.4

Do każdego sensora dołączane jest świadectwo wzorcowania z wyznaczonymi niepewnościami pomiarowymi. Niepewności te zostały określone zgodnie z dokumentem EA-4/02 M:2013.

Istnieje możliwość wykonania obudowy czujnika, według projektu klienta.

KONTAKT

Jeśli masz jakieś pytanie, prosimy o wypełnienie formularza.

    Podając swoje dane kontaktowe wyrażasz zgodę na kontakt z przedstawicielem Frako-Term