CZUJNIKI TVO

Czujniki rezystancyjne TVO przeznaczone są do rutynowych pomiarów temperatur kriogenicznych, szczególnie w obecności wysokich pól magnetycznych. Wykonane są z mieszanki zawierającej m.in. pył węglowy o wielkości ziaren 5-20 nm (ok. 4%) oraz z matrycy wykonanej z tlenku glinu (ok. 90%) zamkniętej w szklano-ceramicznej powłoce.

ZALETY CZUJNIKÓW TVO

Czujniki rezystancyjne TVO mają wiele zalet, między innymi:

> Wysoka stabilność długookresowa wzorcowania
> Wysoka czułość pomiarów >400 Ω/K
> Szybki czas odpowiedzi około 1ms w temp. 4.2 K
> Znikomy wpływ pola magnetycznego oraz promieniowania na pomiar
> Szeroki zakres pomiarowy od 3.8 K do 300 K

Czujniki wzorcowane są przy użyciu metody porównawczej, wyniki wzorcowania odnoszone są do państwowego wzorca jednostki miary temperatury utrzymywanego w GUM poprzez zastosowanie germanowego czujnika termometru rezystancyjnego. To co wyróżnia nasz produkt, to nowatorska metoda pomiarowa, która pozwala na zebranie charakterystyki temperaturowo rezystancyjnej czujnika w całym zakresie wzorcowania, co daje rozdzielczość pomiaru poniżej 5mK.
Do każdego sensora dołączane jest świadectwo wzorcowania z wyznaczonymi niepewnościami pomiarowymi. Niepewności te zostały określone zgodnie z dokumentem EA-4/02 M:2013. Podane w dokumentach wartości stanowią niepewności rozszerzone przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 % i współczynniku rozszerzenia k = 2.

Istnieje możliwość wykonania obudowy czujnika, według projektu klienta.
Parametry czujników
Zakres pracy3.8 K - 300 K
Termiczny czas odpowiedziokoło 1ms
Rezystancja w temperaturze pokojowej850 Ω - 1000 Ω
Rezystancja 3.8 K2800 Ω - 4500 Ω
Stabilność<0.5%/10 lat
Wymiary1.3 mm x 2.5 mm x 8 mm
Wpływ obecności pola magnetycznego na pomiar
Temperatura, KIndukcja magnetycznaBłąd pomiaru ΔT/T, %
4.220.4-1
30.8-2
62.8-6.4
KONTAKT
Masz jakieś pytanie?
Z chęcią odpowiemy!
Zadzwoń
Napisz wiadomość