• NOWOŚĆ!

  Hybrydowy magazyn energii dla domu

  Sprawdź szczegóły!
 • NOWOŚĆ!

  Wodorowy magazyn energii

  sprawdź na frakopower.pl
 • LIDER KRIOGENIKI I NADPRZEWODNICTWA

  Firma została założona w czerwcu 2004 roku w Toruniu, opierając się w 100% na polskim kapitale.

 • MISJA

  Wykorzystać zdobycze polskiej nauki do wykreowania i wdrożenia techniki dającej polskiemu przemysłowi przewagę technologiczną.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

2014-2020

Działanie 4.1

Tytuł projektu: „Opracowanie unikatowej w skali światowej technologii produkcji drutów nadprzewodzących na bazie MgB2 o zwielokrotnionej wielkości prądu krytycznego do zastosowań w obszarze elektroenergetyki”

O NAS
CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe „Frako-Term” Sp. z o.o. jest cenioną firmą prywatną, istniejącą od 2004 roku. Specjalizujemy się w wykorzystaniu technologii kriogenicznych i nadprzewodnikowych w różnych obszarach przemysłu, w tym do racjonalizacji wytwarzania, magazynowania i wykorzystania energii elektrycznej i cieplnej.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
BADANIA & ROZWÓJ

Prowadzenie prac badawczych i ich wdrażanie celem pozyskania nowych, efektywnych i ekologicznych technologii wytwarzania, magazynowania, przesyłania, przetwarzania i wykorzystywania energii.

Nasi partnerzy

Z radością informujemy, że pod koniec 2022 roku, na podstawie podpisanego listu intencyjnego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), FRAKO-TERM dołączyło do programu Idea 3W (woda, wodór, węgiel).
Czytaj więcej...
Jako FRAKO-TERM, otrzymaliśmy status certyfikowanego partnera firmy Enapter, innowacyjnego lidera w dziedzinie technologii energetycznych.
Czytaj więcej...

Aktualne projekty w których uczestniczymy

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
2014-2020
Działanie 4.1

Tytuł projektu: „Opracowanie unikatowej w skali światowej technologii produkcji drutów nadprzewodzących na bazie MgB2 o zwielokrotnionej wielkości prądu krytycznego do zastosowań w obszarze elektroenergetyki”

Numer Umowy: POIR.04.01.02-00-0047/17

 

Projekt realizowany jest w Konsorcjum w składzie:

 • Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, Lider konsorcjum
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe Frako-Term Sp. z o.o.

 

Wartość Projektu: 7 944 968,66 zł
Wysokość dofinansowania dla Frako-Term Sp. z o.o.: 3 051 360,00 zł

w tym:

 • badania przemysłowe: 2 658 240,00 zł
 • prace rozwojowe: 393 120,00 zł

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. – 31.12.2022 r.

Czytaj więcej...

Celem projektu jest opracowanie nowej oryginalnej metody wytwarzania wielowarstwowych drutów z nadprzewodzącym rdzeniem wykonanym z kompozytu MgB2. Opracowana w ramach projektu technologia umożliwi wytwarzanie drutów o parametrach preferowanych dla pewnej grupy urządzeń elektroenergetycznych takich jak magazyny energii w polu magnetycznym (SMES - Superconducting Magnetic Energy Storage) oraz ograniczniki prądu zmiennego i stałego (SFLC - Superconducting Fault Current Limiter).


Wytworzone w efekcie projektu druty z MgB2 wykażą cały szereg walorów w porównaniu do alternatywnych rozwiązań, a mianowicie: podwyższona temperatura krytyczna wymagana do zainicjowania zjawiska nadprzewodnictwa (ok. 39K), bardzo wysoka gęstość prądu krytycznego powyżej 400 A/mm2 w polu magnetycznym 8 T w temperaturze 4.2 K (aczkolwiek w warunkach laboratoryjnych Wnioskodawcy osiągnęli 1000 A/mm2 w polu 8 T), wysoki współczynnik krotności (tzw. n factor) decydujący o kinetyce wyjścia ze stanu nadprzewodzącego, niska masa właściwa, kontrolowane własności mechaniczne, fizyczne i technologiczne (w szczególności odkształcalność) oraz, co równie ważne, niska cena materiałów wsadowych.


Integralną częścią nowej technologii wytwarzania wielowarstwowych drutów z nadprzewodzącym rdzeniem wykonanym z kompozytu MgB2 jest wypracowanie odpowiednich procedur i węzłów nadzorowania procesu i kontroli jakości na różnych etapach przetwarzania oraz związanych z tym oprzyrządowaniem i systemami pomiarowymi.

Opracowana technologia zostanie zademonstrowana w postaci zwojów drutów o wymiarach i parametrach odpowiadających konkretnym zastosowaniom (SMES oraz SFCL). Ich użyteczność zostanie wykazana eksperymentalnie.