Instalacja do magazynowania i zarządzania zaopatrzeniem w energię elektryczną i cieplną odbiorców korzystających z odnawialnych źródeł energii.

Składa się na nią magazyn akumulatorowy oraz wodorowy, które pracują odpowiednio w krótkim i długim horyzoncie czasowym. Rozwiązanie jest przewidziane dla klientów indywidualnych pragnących wyposażyć swój dom w magazyn zielonej energii.

Przewidziane są dwa warianty – standardowy o mocy przyłączeniowej 15 kW oraz większy o mocy 30 kW, który jest dedykowany przede wszystkim odbiorcom planującym regularne ładowanie samochodu elektrycznego. Oprócz modułów generacyjnych w skład systemu wchodzą zbiorniki na sprężony wodór, którego typ będzie wybrany zależnie od preferencji klienta.


Wypełnij ankietę i otrzymaj bezpłatną konsultację z naszym ekspertem
Przejdź do ankiety
Na podstawie informacji otrzymanych z ankiety dopasujemy pojemność hybrydowego magazynu do Twojego zapotrzebowania na energię i moc, tak by gromadzić jak najwięcej nadwyżek energii z OZE i móc je wykorzystać w czasie spadku produkcji energii zarówno w krótkim przedziale czasu jakim są pojedyncze dni jak i w sezonowym przedziale czasu.
 • Urządzenia lub budynki autonomiczne nie posiadające przyłącza do sieci elektroenergetycznej.
 • Instalacje o znacząco różnym profilu generacji energii z OZE od profilu zapotrzebowania na nią.
 • Obiekty, gdzie regularnie występują problemy ze stabilnością dostaw energii elektrycznej.
 • Domy, w których instalacje grzewcze można rozbudować o dodatkowe źródło ciepła (praca magazynu energii w trybie mikrokogeneracyjnym).
 • Budynki z instalacją OZE, w których występuje częsty problem z oddaniem energii przez podwyższone napięcie sieci.
 • Uniezależnienie się od przyszłych wzrostów cen energii.
 • Pełne wykorzystanie potencjału produkcyjnego źródeł odnawialnych.
 • Wysoka sprawność w pracy mikrokogeneracyjnej.
 • Zabezpieczenie ciągłości zasilania na wypadek brownout’u i blackout’u – przy odpowiednio dużym magazynie wodoru może to być okres kilku miesięcy.
 • Pokrycie zapotrzebowania na moc szczytową przekraczającą dopuszczalną moc przyłącza operatora.
 • Ładowanie pojazdu elektrycznego energią pochodzącą wyłącznie ze źródeł ekologicznych.
 • Pełne przejście na zieloną energię i znaczące ograniczenie śladu węglowego.
Moc nominalna (przyłączeniowa)15 kW30 kW
Energia elektryczna
Maksymalna ilość magazynowanej energii
Cykl dobowy100 kWh100 kWh
Cykl sezonowy2.88 MWh5.7 MWh
Cykl dobowy + sezonowy12.4 MWh15.7 MWh
Energia cieplna
Maksymalna ilość produkowanej energii
Cykl dobowy20 kWh48 kWh
Cykl sezonowy1.2 MWh2.85 MWh
Maksymalna zalecana pojemność magazynu wodorowego7.18 MWh13.36 MWh
Maksymalna ilość zbiorników / pakietów13/124/2
Zalecana wielkość instalacji PV20-30 kWp40-50 kWp
Sprawność urządzenia przy pracy mikrokogeneracyjnej65-75%
Wymiary jednostki głównej(cm)**300x244x244300x244x244