Fundusze Europejskie

Inteligentny Rozwój

Zapytania ofertowe do projektu

Przejdź do zapytań ofertowych...

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

2014-2020

Działanie 4.1

 

Tytuł projektu: „Opracowanie unikatowej w skali światowej technologii produkcji drutów nadprzewodzących na bazie MgB2 o zwielokrotnionej wielkości prądu krytycznego do zastosowań w obszarze elektroenergetyki”

 

Numer Umowy: POIR.04.01.02-00-0047/17

 

Projekt realizowany jest w Konsorcjum w składzie:

- Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, Lider konsorcjum

- Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

- Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe Frako-Term Sp. z o.o.

 

Wartość Projektu: 7 944 968,66 zł
Wysokość dofinansowania dla Frako-Term Sp. z o.o.: 3 051 360,00 zł

w tym:

- badania przemysłowe: 2 658 240,00 zł

- prace rozwojowe: 393 120,00 zł

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. – 31.12.2022 r.

Celem projektu jest opracowanie nowej oryginalnej metody wytwarzania wielowarstwowych drutów z nadprzewodzącym rdzeniem wykonanym z kompozytu MgB2. Opracowana w
ramach projektu technologia umożliwi wytwarzanie drutów o parametrach preferowanych dla pewnej grupy urządzeń elektroenergetycznych takich jak magazyny energii w polu
magnetycznym (SMES - Superconducting Magnetic Energy Storage) oraz ograniczniki prądu zmiennego i stałego (SFLC - Superconducting Fault Current Limiter).

Wytworzone w efekcie projektu druty z MgB2 wykażą cały szereg walorów w porównaniu do alternatywnych rozwiązań, a mianowicie: podwyższona temperatura krytyczna wymagana do zainicjowania zjawiska nadprzewodnictwa (ok. 39K), bardzo wysoka gęstość prądu krytycznego powyżej 400 A/mm2 w polu magnetycznym 8 T w temperaturze 4.2 K (aczkolwiek w warunkach laboratoryjnych Wnioskodawcy osiągnęli 1000 A/mm2 w polu 8 T), wysoki współczynnik krotności (tzw. n factor) decydujący o kinetyce wyjścia ze stanu nadprzewodzącego, niska masa właściwa, kontrolowane własności mechaniczne, fizyczne i technologiczne (w szczególności odkształcalność) oraz, co równie ważne, niska cena materiałów wsadowych.

Integralną częścią nowej technologii wytwarzania wielowarstwowych drutów z nadprzewodzącym rdzeniem wykonanym z kompozytu MgB2 jest wypracowanie odpowiednich procedur i węzłów nadzorowania procesu i kontroli jakości na różnych etapach przetwarzania oraz związanych z tym oprzyrządowaniem i systemami pomiarowymi.

Opracowana technologia zostanie zademonstrowana w postaci zwojów drutów o wymiarach i parametrach odpowiadających konkretnym zastosowaniom (SMES oraz SFCL). Ich użyteczność zostanie wykazana eksperymentalnie.

Zapytania ofertowe do projektu

Zapytanie ofertowe z dnia 23.09.2021r dot. Stanowiska badań nadprzewodnika w warunkach kriogenicznych.
Zapytanie ofertowe nr 01-09-2021
Zapytanie ofertowe
Zał. nr 1 Specyfikacja techniczna
Zał. nr 2 Formularz oferty
Zał. nr 3 Oświadczenie
Zapytanie ofertowe z dnia 23.09.2021r dot. Stanowiska pomiarów transportowych nadprzewodnika.
Zapytanie ofertowe nr 02-09-2021
Zapytanie ofertowe
Zał. nr 1 Specyfikacja techniczna
Zał. nr 2 Formularz oferty
Zał. nr 3 Oświadczenie

Protokoły z postępowania dot. zapytania ofertowego

Protokół z postępowania dot. zapytania ofertowego nr 01-09-2021
Zapytanie ofertowe nr 01-09-2021
Protokół z postępowania
Protokół z postępowania dot. zapytania ofertowego nr 02-09-2021
Zapytanie ofertowe nr 02-09-2021
Protokół z postępowania
download