NOPZ -Nadprzewodnikowy Oranicznik Prądu Zwarciowego

Metody ograniczania prądu zwarciowego

Obecnie jest wiele metod stosowanych do ograniczania prądu zwarciowego. Wyróżniamy dwie metody, czynne oraz bierne. Polegają one na dobraniu odpowiednich komponentów zabezpieczających lub manipulowaniu parametrami prądu, co jednak przekłada się na znaczne straty mocy.

Do metod czynnych należą stosowane bezpieczniki topikowe, ograniczniki IS limiter oraz nadprzewodnikowe ograniczniki prądowe. Dwie pierwsze metody są metodami jednorazowymi, gdyż opierają się na zniszczeniu przewodnika poprzez wysadzenie go ładunkiem pirotechnicznym, lub stopienie, w momencie pojawienia się zwarcia. W związku z tym każdorazowe użycie ogranicznika wiąże się z ponowną ingerencją w instalację oraz są problematyczne w montażu.

Nadprzewodnikowy ogranicznik prądu zwarciowego (NOPZ)

W przypadku nadprzewodnikowego ogranicznika sytuacja wygląda inaczej. NOPZ wykorzystuje swoją właściwość natychmiastowego wyjścia ze stanu nadprzewodzenia w momencie nagłego wzrostu prądu. W stanie nadprzewodnictwa rezystancja jest równa 0, co pozwala prądowi normalnie płynąć przez układ, jednak przy powrocie do normalnego stanu rezystywnego, prąd jest przekierowany do układu odciążającego.

Najważniejszą zaletą NOPZ jest wielokrotność użytkowania. Powrót do stanu nadprzewodnictwa następuje w momencie ponownego schłodzenia. Dzięki zastosowaniu nadprzewodników czas reakcji wynosi <0,001s i doskonale sprawdza się nawet w najgorszej sytuacji.

Prąd zwarciowy w funkcji odległości do miejsca zwarcia, przy założonych nastawach zabezpieczeń nadprądowych bezzwłocznych:a) dla odcinka LAB b) dla odcinka LBC

bez NOPZ
z NOPZ
bez NOPZ
z NOPZ

KONTAKT

Jeśli masz jakieś pytanie, prosimy o wypełnienie formularza.

    Podając swoje dane kontaktowe wyrażasz zgodę na kontakt z przedstawicielem Frako-Term