Multi-Layer Insulation (MLI)

Niezastąpiona izolacja termiczna przeznaczona głównie dla systemów pracujących w zakresie temperatury od -150 do -269 stopni Celsjusza. Zapewnia najwyższy wzrost sprawności urządzeń kriogenicznych i minimalizuje straty dowolnej magazynowanej kriocieczy na skutek odparowania. Umożliwia znaczną redukcję wymiarów zewnętrznych, a tym samym całkowitej wagi izolowanej instalacji. Rekomendowana jest przede wszystkim dla stacjonarnych i transportowych zbiorników ciekłych gazów, kriostatów, procesowych linii kriogenicznych oraz w nadprzewodnictwie i branży kosmicznej.

TYPY IZOLACJI

W naszej ofercie znajdują się 4 typy izolacji MLI
ZLK / ZL: Folia Aluminiowa + Przekładka z włókna szklanego
ELK / EL: Folia Aluminiowa + Przekładka z włókna chemicznego
EDLK / EDL - Aluminizowany Poliester + Przekładka z włókna chemicznego
ZDLK / ZDL - Aluminizowany Poliester + Przekładka z włókna szklanego

Przeznaczona do temperatur: do -269°C

Grubość pojedynczej warstwy:

folia aluminiowa 0,0065mm
przekładka 0,07mm

Waga pojedynczej warstwy:

folia aluminiowa 18,0 g/m2
przekładka 14,0±2,0 g/m2

Charakterystyka:

 • izolacja niepalna, nie podtrzymuje płomienia, dedykowana dla substancji palnych jak tlen i LNG
 • dobre warunki odpompowania
 • nie zawiera związków organicznych ani węgla
 • co pozwala na jej wykorzystywanie w specjalnych instalacjach badawczych
 • wysoka czystość – folia aluminiowa jest czyszczona z tłustej warstwy powstałej podczas walcowania

Przeznaczona do temperatur: -170°C do -269°C

Grubość pojedynczej warstwy:

folia aluminiowa 0,0065mm
przekładka 0,07mm

Waga pojedynczej warstwy:

folia aluminiowa 18,0 g/m2
przekładka 10,0±2,0 g/m2

Charakterystyka:

 • zastosowana elastyczna przekładka pozwala na kilkukrotny montaż izolacji
 • stabilność wymiarowa – przekładka zachowuje swoje wymiary nawet przy kilkukrotnym montażu
 • wysoka czystość – folia aluminiowa jest czyszczona z tłustej warstwy powstałej podczas walcowania

Przeznaczona do temperatur: -170°C do -269°C

Grubość pojedynczej warstwy:

dwustronnie aluminizowany poliester 0,012mm
przekładka 0,06mm

Waga pojedynczej warstwy:

folia aluminiowa 18,0 g/m2
przekładka 10,0±2,0 g/m2

Charakterystyka:

 • izolacja wysoce elastyczna i wytrzymała na rozciąganie
 • dedykowana dla izolacji złożonych, instalacji i elementów ruchomych oraz zmieniających kształt
 • zastosowany materiał pozwala na kilkukrotny montaż
 • wyjątkowa łatwość w obróbce i montażu
 • wysoka czystość – brak natłuszczania podczas procesu produkcji

Zakres temperatur: do -269°C

Grubość pojedynczej warstwy:

dwustronnie aluminizowany poliester 0,012mm
przekładka 0,07mm

Waga pojedynczej warstwy:

folia aluminiowa 18,0 g/m2
przekładka 14,0±2,0 g/m2

Charakterystyka:

 • zastosowana warstwa ekranująca pozwala na kilkukrotny montaż
 • wysoka czystość – brak natłuszczania podczas procesu produkcji

Czym jest MLI?

MLI(ang. Multi-layer insulation) jest to rodzaj izolacji termicznej mającej za zadanie ograniczenie dopływów ciepła z otoczenia na drodze promieniowania. MLI składa się z warstw ekranów radiacyjnych w formie folii aluminiowej lub aluminizowanego materiału. Ekrany te oddzielone są przekładkami z materiału włóknistego. Mają one za zadanie oddzielenie ekranów radiacyjnych i ograniczenie przekazywania ciepła na drodze przewodzenia.

Grubość pojedynczej warstwy radiacyjnej to około 10 μm, natomiast przekładki w zależności od użytego materiału to około 50-70 μm.

Dlaczego MLI?

MLI jest najskuteczniejszą metodą izolowania cieplnego.  W warunkach laboratoryjnych osiąga przewodność cieplną na poziomie nawet 0,03 mW/mK[1]. Ze względu na to jest obecnie najczęściej stosowaną izolacją kriogeniczną zarówno w celach badawczych jak i przemysłowych.

Dla zbiornika zawierającego LNG (P = 1 bar, T=111 K) strumień ciepła wnikającego z otoczenia to około 0,3-0,4 W/m2przy 40 warstwach izolacji i próżni o wartości 10-3 Pa.

Na poniższych wykresach przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych przez Politechnikę Krakowską. W zestawieniu porównano MLI i perlit w trzech różnych ciśnieniach. Jak widać na pierwszy rzut oka, izolacja MLI osiąga najlepsze parametry izolacyjne dla wszystkich trzech wartości ciśnień.

Wykres ukazujący przewagę MLI

Zalety MLI

Wartym zauważenia jest również grubość zestawionych izolacji. Opisana na wykresie izolacja MLI ma grubość 16 mm przy 40 warstwach izolacji. Dla porównania izolacja perlitowa ma grubość 100 mm. Oznacza to, że przy sześciokrotnie cieńszej warstwie izolacja MLI osiąga zdecydowanie lepsze zdolności izolacyjne niż perlit.

Większa objętość i masa izolacji perlitowej wiąże się również z cięższą konstrukcją całego zbiornika, skutkując większymi kosztami jego konstrukcji i transportu. Niskie zyski ciepła to także niskie straty cieczy kriogenicznej lub mocy chłodniczej wytworzonej w bardzo niskiej temperaturze. W największym możliwym stopniu możemy uniknąć ich dzięki zastosowaniu superizolacji MLI, co czyni MLI najbardziej ekonomicznym sposobem izolowania zbiorników i instalacji kriogenicznych.

Zastosowanie superizolacji MLI - NOPZ

Zastosowanie MLI

Izolacja MLI stosowana jest wszędzie tam, gdzie występują duże różnice temperaturowe (kriogenika) i tam, gdzie podstawową metodą wymiany ciepła jest radiacja (przemysł kosmiczny).

MLI jest najskuteczniejszą metodą izolacji dla[2]:

 • stacjonarnych i transportowych zbiorników ciekłych gazów (LNG, LN2. LH2, LO2 itd.),
 • kriostatów,
 • rurociągów kriogenicznych,
 • urządzeń nadprzewodnikowych,
 • kriokomór,
 • sprzętu kosmicznego.

Niezależnie od zastosowania wymagana jest specjalistyczna wiedza na temat technik montowania izolacji, ponieważ sposób ułożenia, ilość warstw i gęstość upakowania ma zasadniczy wpływ na efektywność MLI.

Jak stosować MLI?

Izolację MLI należy stosować w warunkach próżni technicznej. Oznacza to, że w przypadku instalacji kriogenicznych umieszcza się ją w płaszczu próżniowym. Dla uzyskania najlepszych możliwych parametrów izolacyjnych należy zamontować izolację na płaszczu wewnętrznym, aby miała kontakt ze źródłem niskiej temperatury.

Oprócz izolacji nawiniętej na rolkę firma Frako-Term jest w stanie dostarczyć gotowe do montażu koce izolacyjne. Koc MLI jest to forma izolacji posiadająca dopasowaną do izolowanej powierzchni geometrię. Tak dopasowana izolacja zapewnia łatwość montażu i gwarantuje trwały, skuteczny i estetyczny sposób izolowania.

Izolację MLI należy przechowywać w suchym środowisku, w przeciwnym razie przekładka może ulec zawilgoceniu. Zawilgocona izolacja traci swoje właściwości, może nawet ulec zniszczeniu. Z tego samego powodu niezbędne jest stosowanie rękawiczek podczas obchodzenia się z izolacją MLI. Pozostawione przez gołą dłoń tłuste śladywpływają negatywnie na zdolności izolacyjne materiału.Przed nałożeniem MLI instalacja powinna być odpowiednio przygotowana. Musi zostać sprawdzona pod kątem czystości i szczelności, a sam proces nakładania MLI powinien odbywać się w czystych pomieszczeniach. Firma Frako-Term jest w stanie dostarczyć wszelkich niezbędnych w tej kwestii informacji, a także przeprowadzić szkolenie w zakresie montażu MLI jak i przygotowania instalacji (np. zbiornika) do tego procesu.

BIBLIOGRAFIA:

[1] Lisowski Edward,Lisowski Filip,Influence of vacuum level on insulation thermal performance for LNG cryogenic road tankers, Cracow University of Technology

[2] https://pl.wikipedia.org/wiki/MLI

KONTAKT

Jeśli masz jakieś pytanie, prosimy o wypełnienie formularza.

  Podając swoje dane kontaktowe wyrażasz zgodę na kontakt z przedstawicielem Frako-Term